Kapus Pola Fawarni Tips 2023 पोळा फवारणी माहिती

कापूस पोळा आमवाषा फवारणी कोणती घ्यावी आणि आल्यापासून कसे आपल्या कापूस पिकाचा बचाव करावा आणि कापूस बोंड आळी नियंत्रण कसे करावे चला तर पाहू Kapus Pola Fawarni Tips 2023

 

शेतकरी मित्रानो नमस्कार, माझा blog  शेतकरी राजा मध्ये तुमचे स्वागत आहे येणाऱ्या १४ SEB ला पोळा येत आहे आणि कापसीचे याचे खूप जुने नात आहे कारण पोळ्याचा दिवशी जी पोळ्याची आमवाषा असते पोळ्याचा आम्वाषा चा दिवसी आपल्या द्म्कापूस मध्ये फवारणी घी खूप गर्जे चे असते आणि फवारणी घेत असतांना फवारणी कोणती घ्याची आणि कशाने जात फायदा होतो याचीच माहितइ आपण आपल्या या शेतकरी राजा या blog मध्ये घेणार आहोत यामुळे या नेवस ला शेवट पर्यंत वाचा यामधून सर्व काही चागलीच माहिती मिळेल असी आशा करतो आणि स्वसातील औषद असेल आणि खूप भारी रिझल्ट तुम्हाला भेटेल.Kapus Pola Fawarni Tips 2023

 

Kapus Pola Fawarni Tips 2023

Kapus Pola Fawarni Tips 2023 कापूस पोळा फवारणी माहिती २०२३ 

पामुख्याने ज्या वेळेस पोळा आमवाषा असते १०० टक्के जे शेतकर्याचे जे कपाशी चे पिक असते ते पतेचा आवस्ते मध्ये असते म्हणजे पूर्ण पाणी कापसीला पाते लागलेले  असतात. आणि काही काही शेतकऱ्याचा काप्सिला बोंडे पण लागलेले असतात आणि खरे तर जेव्हा पोळा येतो तेव्हा जी बोंडे लागलेले असतात तेव्हा च आळlया लागायला सुरवात झालेली असते. पुढे जाउन हे बोंड आळी हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत जाते. खरे तर तिचा वरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि बोंड आली चा पादुर्भाव वाढू नये यासाठी पोलीयाचा दिवसी जी काय पोळ्याची आमवाषा असते त्यावेळेस फवारणी घेणे खूप गरजेचे असते

प्रामुख्याने जेव्हा आपला पोळा येतो त्या आमावाशाला फवारणी घेणार आहोत यामध्ये तीन  गोसठी लक्षात घेणे गरजेचे आहे Kapus Pola Fawarni Tips 2023

१ )बोंड आली आस्तानी आपल्त्याला तिचावर आपल्याला कसा प्रकारे आपल्याला नियंत्रण मिळवता येईल आणि बोंड अआली आलेली असेल तर ती पण कसा प्रकारे जाईल.

२)बोंड आली येऊ नये यासाठी आपण आंडीनाशक आपल्याला वापरायचे आहे .

३) आणि जे रश शोषणारे जे कीटक असतील त्याचावर आपल्यला नियंत कशाप्रकारे मिळवता येईल.

या गोष्टीचा विचार करून आपल्याला  फवारणी करायची आहे त्यामध्ये आयुषाधांचा वापर करायचा आहे.

 1.          आम्वाषा म्हंटले तर बरेच शेतकरी प्रोफ़ेक्ष सुपर (profex super) चा वापर करत असतात आशा वेळेस झाले तर तुम्ही या आयुषाधांचा त्यामध्ये वापरू शकता पण मी तुम्हला एक वेगळे किटककनाशक  सांगणार आहे त्यामध्ये वापरून पहा याचे सर्वात चागला रिझल्ट आहे धनुका  कंपनीचे धनुसान ५० काही लोणी याचा  वापर केला असेल पण याचा चागला रिझल्ट मिळतो याने काय होते तर रस शोषणाऱ्या किटकाचा नाश होतो आणि जी काय बोंड आळी असेल त्या पासून पण सुटकारा मिळतो आणि खूप चागला रिझल्ट मिळतो आणि हे सगळ्यात स्वस्त आहे आणि शेतकर्यांना परवडेल पण या मध्ये वापर करायचा आहे
 2. या औषध चा वापर करताना १५ लीटर चा पंप साठी ३०ML वापरायचे आहे . आणि ज्या शेतकर्याचे कापुस ला खूप जास्त बोंड लागले आहेत आशा शेतकर्यांनी Emamectin Benzoate 10GM आणि जर काही पाठे गळ होऊ नसे यासाठी boron 30GM वापरायचे आहे  आशा प्रकारे या तीन आयुशाधांची पोळ्या चा दिवशी फवारणी कार्वायची आहे.

कोणते कोणते आयुषध वापरायचे खालील प्रमाणे :-

१५ लीटर चा पंप साठी ३०ML वापरायचे आहे

१)Emamectin Benzoate 10GM

२)Boron 30GM

३)धनुसान 50ML

दुसरा  काम्बो 

1)Profex Super 30ML

2) boron

3)lancer gold 30ml

या धोनी पेक्षा कोणती तरी एक फवारणी घ्यायची आहे. आणि हे फवारणी पोल्यापासून ३ दिवस कधी पण घेऊ शकता आणि हे फावारनि करत असताना हे फवारणी संध्याकाळी च करायची आहे ज्याने करून तुमाला चागले रिझल्ट वेळी फवारणी केल्याने  आणि फवारणी 4 वाजल्या चा नंतर फवारणी करा ज्या मुले चागला फायदा हुईल कारण स्न्ध्याकालचा जे कीटक असतात ते झाडावर चा बसलेले असतात आणि तुम्ही जेव्हा फवारा मारतात तेव्हा त्यांचा अंगावर पढून ते मारतात आणि हे फवारणी पोळ्याचा दिवसी किवा ३ दिवस चा आत हे फवारणी कराच.

तुमच्या  कापस मध्ये जर बोंड आळी येऊ नये यासाठी तुम्हला हे फवारणी घ्याविच लागेल आणि तुम्ही शेतकर्यांनी जर आत्ता नाही केली फवारणी तर नतर  बोंड आळी  चा पादुर्भाव जास्त वाढतो तर खूप च जास्त नुकशान  होते आणि मग आपण नत्र फवारणी करतो आणि आपण आपल्या हाताने नुक्षण करून घेतो असे होऊ नये यासाठी हे फवारणी नक्की करा.

 

धनयवाद तुम्ही हे काळजी पूर्वच वाचलेच असेल मनापासून आभार  🙏🙏🙏

1 thought on “Kapus Pola Fawarni Tips 2023 पोळा फवारणी माहिती”

 1. Dear Website Owner,

  I hope this email finds you well. I recently discovered your website and was impressed by the quality of your content and the helpful information you offer to your audience. In light of this, I would like to propose a backlink exchange that could benefit both our websites.

  My website, https://m.cheapestdigitalbooks.com/, is focused on providing affordable digital books to readers around the world. We currently have a strong online presence with a Domain Authority (DA) of 13, a Page Authority (PA) of 52, and a Domain Rating (DR) of 78. Our website features 252K backlinks, with 95% of them being dofollow, and has established connections with 5.3K linking websites, with 23% of these being dofollow links.

  I believe that a mutually beneficial backlink exchange could be of great value for both of our websites, as it may lead to an increase in website authority and improve our search engine rankings. In this collaboration, I am willing to add backlinks from my website using your desired keywords and anchor texts. In return, I would be grateful if you could include backlinks with my desired keywords and anchor texts on your website.

  I kindly request that you visit my website, https://m.cheapestdigitalbooks.com/, to get a sense of the potential benefits this partnership could bring to your site. I am confident that this collaboration will provide a win-win situation for both parties, and I look forward to learning more about your thoughts on this proposal.

  Thank you for considering my offer. I am excited about the potential growth this partnership may bring to our websites and am eager to discuss the details further. Please do not hesitate to reach out to me at your convenience.

  Best regards,

  David E. Smith
  Email: david@cheapestdigitalbooks.com
  Address: 3367 Hood Avenue, San Diego, CA 92117

  Reply

Leave a comment